Over ons

Zoals de wereld verandert, verandert de AV-wereld. IT en social media zijn niet meer weg te denken, dus ook niet in de AV markt, waar van oorsprong het accent alleen op de hardware lag. Door die verwevenheid van IT en Social Media in ons dagelijks leven is de vraag naar het soort dienstverlening in AV ook verandert.

Meedenken

Bedrijven en particulieren hebben behoefte aan leveranciers die meedenken en in staat zijn invulling te geven aan het inpassen van AV in hun wensen. Dat niet alleen: de AV leverancier moet meegaan in de steeds groter wordende vraag naar continue vernieuwing. Maar met de vraag neemt de complexiteit van de dienstverlening toe. We kunnen eenvoudigweg niet meer vanuit een geïsoleerde discipline werken.

Om aan die complexe vraagstelling te kunnen voldoen, stoelt Aconcept Pro Media haar dienstverlening op brede en verregaande samenwerking om de vraag van de klant van A tot Z te begrijpen en in te vullen.

Uitgebreide samenwerking

Vanuit de visie dat je alleen door samen te werken het beste advies, de beste kwaliteit en de beste service kunt verlenen, werkt Aconcept Pro Media nu actief samen met haar dealernetwerk; natuurlijk met inhoudelijke ondersteuning, maar vooral door middel van samen optrekken.

Samen het specifieke vraagstuk beoordelen, samen een passende oplossing bedenken en samen met de klant spreken. Ieder met de eigen pet op, maar met een gemeenschappelijk doel: het beste, innovatieve concept neerleggen en uitvoeren voor een tevreden klant.